نظرسنجی

لطفا با پر کردن فرم زیر ما را در ارایه محصولات بهتر یاری کنید.

دسته بندی محصولات

با کدامیک از محصولات اژه آشنایی دارید :

چه مدت از زمانی آشنایی شما با محصولات فوق می گذرد؟

از کدامیک از محصولات اژه استفاده کرده اید؟

میزان رضایت شما از ظاهر و بسته بندی محصولات اژه :

میزان رضایت شما از کیفیت و کارایی محصولات اژه :

میزان رضایت شما از حجم محصولات اژه :

میزان رضایت شما از قیمت محصولات اژه :

میزان رضایت شما از سهولت دسترسی و تهیه محصولات اژه :

آیا تا کنون محصولات اژه را به سایرین توصیه کرده اید ؟

جای چه محصولی را در محصولات اژه خالی می بینید؟

آیا در خصوص ارائه هرچه بهتر محصولات اژه پیشنهادی دارید؟